?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 上vM设计|专卖店设计公司|食品专卖店设计|饮店铺店设计|专卖店设?/title> <meta name="keywords" content="福彩中奖彩票图片,四川福彩中奖几次,福彩中奖号码今日查询" /> <meta name="description" content="綫νѯ޹˾гƹ福彩中奖彩票集锦照片,2019026福彩中奖号,历史二三四期福彩中奖号,亳州福彩中奖在哪领奖,2019026期福彩中奖号,福彩中奖了怎么领,福彩中奖到哪里去领,三d福彩中奖号码,福彩中奖彩票,2014福彩中奖号码" /> <link href="../css/aboutus.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <link rel="stylesheet" media="all" type="text/css" href="../css-news/reset.css"> <link rel="stylesheet" media="all" type="text/css" href="../css-news/styles_v2.css"> <link rel="stylesheet" href="../css-news/mroyal-about.css" type="text/css"> <link rel="stylesheet" href="../css/css.css" type="text/css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/mya.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylesCode.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap.min.css"> <script type="text/javascript" src="../js-news/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="../js-news/scripts.js"></script> <script type="text/javascript" src="../js-news/easing.js"></script> <script type="text/javascript" src="../js/slides.js"></script> <script type="text/javascript" src="../js/js-contact.js"></script> <script type="text/javascript" src="../js/shubiao.js"></script> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="shortcut icon" href="http://www.ejgrpt.tw/favicon.ico"> <link rel="stylesheet" href="http://www.ejgrpt.tw/images/index.css"> <link rel="stylesheet" href="http://www.ejgrpt.tw/images/col.css"> <link rel="stylesheet" href="http://www.ejgrpt.tw/images/flexslider.css"> <link rel="stylesheet" href="http://www.ejgrpt.tw/images/tipsy.css"> <link rel="stylesheet" href="http://www.ejgrpt.tw/images/reset.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> <div class="allline" style="background-color: #333333; color: #bbbbbb; line-height: 2.9em; "> <div class="container"> <div class="col-s-0" style="float:left; font-size: 1.0em;"><strong>中国最具媄响力的品牌策划公怹一</strong></div> <div class="col-s-0" style="float:left; font-size: 1.0em;padding-left:15px"><strong>中国品牌设计50?/strong></div> <div class="col-s-0" style="float:left; font-size: 6px;color: #333333;">上v品牌设计,品牌{划公司,营销{划公司,品牌设计公司</div> <div class="col-s-8 headphone"> 品牌咨询Q?<span style="font-size: 1.2em; color: #dddddd; padding-left: 6px;">400-188-1268</span> </div> </div> </div> <div id="headnavbar" class="allline" style="background-image: url(http://www.ejgrpt.tw/pic/touming.png);z-index: 90000;border-bottom:1px solid #f0f0f0;"> <div class="container"> <div class="col-s-12 col-5 headlogo"> <a href="http://www.ejgrpt.tw"><img src="http://www.ejgrpt.tw/images/logo.png" width=263px; height=55px title="M品牌设计" alt="M品牌设计"/></a> </div> <div class="col-s-12 col-7 navmenu"> <ul> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/" title="M首页">首页</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/CaseClass.html" title="M案例">案例</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/Service" title="M服务">服务</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/AboutUs" title="关于M">关于</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/CompanyNews" title="M动?>动?/a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/Recruitment" title="加入M">加入</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/ContactUs" title="联系M">联系</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="maincontent"> <div class="mygg pict"><a href="/Case103.html"><img alt="10q品牌专卖店设计l验" src="http://www.ejgrpt.tw/uploadfile/20140804/20140804130934115.jpg"></a> <div id="mygg-cn">10余年品牌专卖店设计经?/div> <div id="mygg-en">10 years of experience in brand shop design.</div> </div> <div class="mygg pict main"><a href="/Case52.html"><img alt="品牌专卖店设? src="http://www.ejgrpt.tw/image/caicai-a.jpg"></a> <div id="mygg-cn">行业尖{划、^面设计?D专卖店设计团?/div> <div id="mygg-en">Industry top planning, graphic designQ?D space design team.</div> </div> <div class="mygg pict"><a href="/Case49.html"><img alt="上v专卖店设? src="http://www.ejgrpt.tw/uploadfile/20140801/20140801212319293.jpg"></a> <div id="mygg-cn">视觉诊断、分析、评估、专卖店设计优化-打造情景化互动I间</div> <div id="mygg-en">Optimization of space design - creating a scene of interactive space.</div> </div> <div class="mygg pict"><a href="/Case51.html"><img alt="一站式专卖店设计服务体p? src="http://www.ejgrpt.tw/uploadfile/20140422/20140422170639138.jpg"></a> <div id="mygg-cn">全方位、多元化、一站式专卖店设计服务体p?/div> <div id="mygg-en">Full range, diversity, one stop space design service system.</div> </div> <div class="mygg pict"><a href="/Case235.html"><img alt="专卖店设计公? src="http://www.ejgrpt.tw/uploadfile/20140208/20140208205439349.jpg"></a> <div id="mygg-cn">品牌与专卖店设计风格相符、与体验方式相近</div> <div id="mygg-en">Brand and space style, and experience similar.</div> </div> <div class="mygg pict"><a href="/Case190.html"><img alt="店铺设计{划" src="http://www.ejgrpt.tw/image/006.jpg"></a> <div id="mygg-cn">品牌与店铺共融、打造连锁品牌体?/div> <div id="mygg-en">Brand and space, to create a chain brand experience.</div> </div> <div class="mygg navi left"><a href="#"><img src="http://www.ejgrpt.tw/image/left.gif" alt="left"></a> </div> <div class="mygg navi right"><a href="#"><img src="http://www.ejgrpt.tw/image/right.gif" alt="right"></a></div> </div> <br style="clear:both;"/><!-- 自适应高度Ҏ一 --> <div id="contact-zhongjian"> <div id="rczhongjian"> <div id="zuobian_rencai"> <div id="VI-gg-wz-35">专卖店设计案例:</div> <div class="biaotiCT"><a href="http://www.ejgrpt.tw" target="_blank">M</a>认ؓQ品牌核心hDq大于品自wh|品牌要打动消费者,q让其掏钱消费,品牌商必L自q品牌定位Q将产品转化为品牌,以利于潜在顾客正认识,其文化,理念及历史gE)Q强化品牌历史文化理念与店铺设计风格的一致性,优化购买动线Q休闲欣赏与消费q。注重Y装配饎ͼ软硬l合Q最l打造一个能够提高销量,代表公司形象的专卖店?br/> M专卖店设计团队将l合品牌商的消费人群Q品牌定位,品牌核心价|品牌文化与竞争品牌的优劣势,创造出Ҏ品牌高端专卖店Ş象?br/> </div> <br/> <a href="http://www.ejgrpt.tw/CaseClass131.html" class="contact-red">更多专卖店设计案例点击进?/a><br/> <br/> <a name="method3"></a> <div class="biaotiCT">客户名称Q甜问港式甜品店<br/> 服务内容Q?a href="http://www.ejgrpt.tw" target="_blank">品牌形象设计</a>、商标设计、VI设计?a href="http://www.ejgrpt.tw/Store/Store_design.html">港式甜品店设?/a></div> <div class="VI_wenzibiaoti img"> <img src="Img/tianwen1.jpg" style="max-width:100%" alt="甜品店设?/><br/><br/> <img src="Img/tianwen2.jpg" style="max-width:100%" alt="甜品店专业设计公?/><br/><br/> <img src="Img/tianwen3.jpg" style="max-width:100%" alt="港式甜品店设?/><br/><br/> <img src="Img/tianwen4.jpg" style="max-width:100%" alt="港式甜品设计公司"/><br/><br/><br/> </div> <a name="method2"></a> <div class="biaotiCT">客户名称Q新疆丝路果农对外交易^?br/> 服务内容Q品牌策划、品牌取名?a href="http://www.ejgrpt.tw" target="_blank">商标设计</a>、VI设计、包装设计?a href="http://www.ejgrpt.tw/Store/Store_design.html">农副产品旗舰店设?/a></div> <div class="VI_wenzibiaoti img"> <img src="Img/store00.jpg" alt="专卖店店设计"/><br/><br/> <img src="Img/store001.jpg" alt="丝\果农店铺设计"/><br/><br/> <img src="Img/store002.jpg" alt="专业设计公司"/><br/><br/> <img src="Img/store003.jpg" alt="农副产品店设?/><br/><br/> <img src="Img/store004.jpg" alt="土特产专卖店"/><br/><br/> <img src="Img/store005.jpg" alt="土特产专卖店设计"/><br/><br/> <img src="Img/store006.jpg" alt="土特产专卖店设计"/><br/><br/> <img src="Img/store007.jpg" alt="土特产专卖店设计"/><br/><br/> <img src="Img/store008.jpg" alt="土特产专卖店设计"/><br/><br/><br/> </div> <a name="method5"></a> <div class="biaotiCT">客户名称Q上宝力x生活?br/> 服务内容Q?a href="http://www.ejgrpt.tw" target="_blank">品牌形象设计</a>?a href="http://www.ejgrpt.tw/Store/Store_design.html">专卖店设?/a></div> <div class="VI_wenzibiaoti"> <img src="Img/sbl001.jpg" alt="上宝力澳z生z馆"/><br/><br/> <img src="Img/sbl002.jpg" alt="生活馆设?/><br/><br/> <img src="Img/sbl003.jpg" alt="专卖店设?/><br/><br/> <img src="Img/sbl004.jpg" alt="专卖店设?/><br/><br/><br/> </div> <div class="biaotiCT">客户名称Q魔嘟甜?br/> 服务内容Q品牌Ş象设?<a href="http://www.ejgrpt.tw">VI设计</a>?a href="http://www.ejgrpt.tw/Store/Store_design.html">专卖店设?/a>?a href="http://www.ejgrpt.tw/Store/Store_design.html">甜品店专卖店设计</a>) </div> <div class="VI_wenzibiaoti"> <img src="Img/modu001.jpg" alt="专卖店面设计"/><br/><br/> <img src="Img/modu002.jpg" alt="甜品店设?/><br/><br/> <img src="Img/modu003.jpg" alt="甜品店专卖店设计"/><br/><br/> <img src="Img/modu004.jpg" alt="甜品店设?/><br/><br/> <img src="Img/modu005.jpg" alt="甜品店设?/><br/><br/> <img src="Img/modu006.jpg" alt="甜品专卖店设?/><br/><br/><br/> </div> <a name="method4"></a> <div class="biaotiCT">客户名称Q加拿大TOPCUP<br/> 服务内容Q?a href="http://www.ejgrpt.tw">VI设计</a>?a href="http://www.ejgrpt.tw">商标设计</a>?a href="http://www.ejgrpt.tw/Store/Store_design.html">咖啡厅专卖店设计</a>?a href="http://www.ejgrpt.tw/old/photo.html">商业摄媄</a>、v报设? </div> <div class="VI_wenzibiaoti"> <img src="Img/topcup001.jpg" alt="专卖店设?/><br/><br/> <img src="Img/topcup002.jpg" alt="咖啡店空间设?/><br/><br/> <img src="Img/topcup003.jpg" alt="咖啡店铺设计"/><br/><br/> <img src="Img/topcup004.jpg" alt="专卖店设?/><br/><br/> <img src="Img/topcup005.jpg" alt="咖啡馆店?/><br/><br/> <img src="Img/topcup006.jpg" alt="咖啡馆店?/><br/><br/><br/> </div> <a name="method1"></a> <div class="biaotiCT">客户名称Q久源美鲜榨果汁<br/> 服务内容Q品牌Ş象设?<a href="http://www.ejgrpt.tw">VI设计</a>、网站设计?a href="http://www.ejgrpt.tw/Store/Store_design.html">专卖店设?/a>?a href="http://www.ejgrpt.tw/old/photo.html">q告摄媄</a>) </div> <div class="VI_wenzibiaoti"> <img src="Img/joyea001.jpg" alt="鲜榨果汁专卖店设?/><br/><br/> <img src="Img/joyea002.jpg" alt="鲜榨果汁店设?/><br/><br/> <img src="Img/joyea003.jpg" alt="果汁店铺设计"/><br/><br/> <img src="Img/joyea004.jpg" alt="鲜榨果汁店设?/><br/><br/> <img src="Img/joyea005.jpg" alt="鲜榨果汁店铺设计"/><br/><br/> <img src="Img/joyea006.jpg" alt="鲜榨果汁店铺设计"/><br/><br/><br/> </div> <div class="biaotiCT">客户名称Q大z朵普洱?br/> 服务内容Q品牌Ş象设计、普zp专卖店设计、品牌包装设? </div> <div class="VI_wenzibiaoti"> <img src="Img/daerduo001.jpg" alt="普洱茶展厅设?/><br/><br/> <img src="Img/daerduo002.jpg" alt="普洱茶专卖店设计"/><br/><br/> <img src="Img/daerduo003.jpg" alt="普洱茶展厅设?/><br/><br/> <img src="Img/daerduo004.jpg" alt="普洱茶展厅设?/><br/><br/> <img src="Img/daerduo005.jpg" alt="普洱茶专卖店设计"/><br/><br/> <img src="Img/daerduo006.jpg" alt="普洱茶专卖店设计"/><br/><br/> <img src="Img/daerduo007.jpg" alt="普洱茶专卖店设计"/><br/><br/><br/> </div> <div class="biaotiCT">客户名称Q湘鄂情?br/>服务内容Q企业Ş象设计、中空间设计、中式慢厅设计</div> <div class="VI_wenzibiaoti"> <img src="Img/yuan001.jpg" alt="饮品牌设计"/><br/><br/> <img src="Img/yuan002.jpg" alt="中式厅设计"/><br/><br/> <img src="Img/yuan004.jpg" alt="中式厅设计"/><br/><br/> <img src="Img/yuan005.jpg" alt="厅专卖店设?/><br/><br/> <img src="Img/yuan006.jpg" alt="厅SI设计"/><br/><br/> <img src="Img/yuan007.jpg" alt="厅设计公司"/><br/><br/><br/> </div> <div class="biaotiCT">客户名称Q拜菲I气净化器<br/> 服务内容Q?a href="http://www.ejgrpt.tw">商标设计</a>、品牌Ş象设计?a href="http://www.ejgrpt.tw/Store/Store_design.html">专卖店设?/a>、灯p计?a href="http://www.ejgrpt.tw/old/photo.html">q告摄媄</a></div> <div class="VI_wenzibiaoti"> <img src="Img/biefeel001.jpg" alt="拜尔菲空气净化器"/><br/><br/> <img src="Img/biefeel002.jpg" alt="I气净化器专卖店设?/><br/><br/> <img src="Img/biefeel003.jpg" alt="I气净化器专卖店设?/><br/><br/><br/> </div> <div class="biaotiCT">客户名称Q卡热?br/>服务内容Q商标设计、专卖店形象设计、热狗专卖店设计</div> <div class="VI_wenzibiaoti"> <img src="Img/cozi001.jpg" alt="热狗店铺设计"/><br/><br/> <img src="Img/cozi002.jpg" alt="热狗专卖店设?/><br/><br/> <img src="Img/cozi003.jpg" alt="热狗专卖店设?/><br/><br/><br/> </div> <div class="biaotiCT">客户名称QCAICAI蔡蔡包<br/> 服务内容Q?a href="http://www.ejgrpt.tw">商标设计</a>、品牌Ş象设计?a href="http://www.ejgrpt.tw">VI设计</a>?a href="http://www.ejgrpt.tw/Store/Store_design.html">专卖店设?/a>?a href="http://www.ejgrpt.tw/Store/Store_design.html">专柜设计</a></div> <div class="VI_wenzibiaoti"> <img src="Img/caicai001.jpg" alt="专卖店门头设?/><br/><br/> <img src="Img/caicai002.jpg" alt="奛_专卖店设?/><br/><br/> <img src="Img/caicai003.jpg" alt="包包专卖店设?/><br/><br/> <img src="Img/caicai004.jpg" alt="包专卖店设?/><br/><br/><br/> </div> <div class="biaotiCT">客户名称QLaPeauDouce绒?br/> 服务内容Q?a href="http://www.ejgrpt.tw" target="_blank">品牌形象设计</a>、商标设计、VI设计?a href="http://www.ejgrpt.tw/Store/Store_design.html">绒衫专卖店设计</a></div> <div class="VI_wenzibiaoti"> <img src="Img/LPD1.jpg" alt="高档绒衫店设计"/><br/><br/> <img src="Img/LPD2.jpg" alt="绒衫店专业设计公司"/><br/><br/> <img src="Img/LPD3.jpg" alt="绒衫店?/><br/><br/> <img src="Img/LPD4.jpg" alt="绒衫专卖店设计公司"/><br/><br/> </div> <div class="biaotiCT"></div> </div> <div class="r"> <div id="float"> <div id="youbian_rencai"> <div id="shouyebiaoti">M服务cȝ:</div> <div id="news_right"> <a href="/Case160.html"> <div id="news_right"> <div class="dtl09"> <img src="images/joyea.jpg" alt="果汁店铺设计,专卖店设?> <div class="dtl"> <h3>九源品牌策划设?/h3> <p>品牌取名、商标设计、VI设计、鲜榨果汁专卖店设计</p> </div> </div> </div> </a> <a href="/Case67.html"> <div id="news_right"> <div class="dtl09"> <img src="images/slgn.jpg" alt="农品店?> <div class="dtl"> <h3>丝\果农品牌{划设计</h3> <p>品牌取名、商标设计、包装设计、专卖店设计、展厅设?</p> </div> </div> </div> </a> <a href="/Case103.html"> <div id="news_right"> <div class="dtl09"> <img src="images/tianwen.jpg" alt="港式甜品店设?> <div class="dtl"> <h3>甜问港式甜品店设?/h3> <p>品牌{划、品牌取名、品牌设计、专卖店设计</p> </div> </div> </div> </a> <a href="/Case235.html"> <div id="news_right"> <div class="dtl09"> <img src="images/topcup.jpg" alt="咖啡馆设?咖啡店设?> <div class="dtl"> <h3>TOPCUP咖啡馆设?/h3> <p>品牌取名、品牌设计、咖啡馆设计、咖啡展厅设?/p> </div> </div> </div> </a> <a href="/Case51.html"> <div id="news_right"> <div class="dtl09"> <img src="images/sbl.jpg" alt="上v专卖店设?> <div class="dtl"> <h3>上宝力专卖店设计</h3> <p>生活馆体验店设计、展厅设计、专卖店设计</p> </div> </div> </div> </a> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="js/mya.js"></script> </div> </div> </div> <br style="clear:both;"/><!-- 自适应高度Ҏ一 --><!--脚--> <div class="allline footer" style="padding:30px 0;background-color:#262626;"> <div class="container"> <div class="col-s-12 col-4"> <div class="indexabout"> <div class="title"> <h3>关于M</h3> <a href="/AboutUs">more></a> <div class="clear"></div> </div> <div class="content"> <span style="font-size:0.9em;line-height:2em;text-align:justify;"> M专注于品牌战略与价值管理,善于从市场和竞争的角度出发,通过行业市场分析与消费者调研,同时l合企业的实际情况,扑ֈ_և而差异化的定位,q创造出独特的品牌视觉符Pl合相应的品、定仗渠道、传播策略,帮助企业开拓市场,提升业W。同ӞMq能从企业战略的高度Qؓ客户构徏有利的商业模式,制定长远的品牌发展战略,q过品牌业W理Q帮助企业提升品牌h|实现企业的可持箋发展? <br><br> M品牌战略咨询Ҏ是根据每一个品牌的实际情况Q通过U学pȝ的调研、分析、诊断、评估、定位,以及具体的策略、创意、设计、整合营销推广{徏立一套完善的品牌塑造体p,用专业的服务打造卓的品牌? </span> </div> </div> </div> <div class="col-s-12 col-3"> <div class="indexabout"> <div class="title"> <h3>M的服?/h3> <a href="/Service">more></a> <div class="clear"></div> </div> <div class="content"> <ul class="indexservicelist"> <li><a href="/CaseClass101.html">品牌全案{划</a></li> <li><a href="/CaseClass111.html">品牌VI设计</a></li> <li><a href="/CaseClass121.html">产品包装设计</a></li> <li><a href="/CaseClass131.html">商业I间设计</a></li> <li><a href="/CaseClass141.html">q面d宣传</a></li> <li><a href="/CaseClass151.html">微信|站H5</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/Agriculture/Agriculture.html">农业品牌{划</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/Cosmetic/Cosmetic.html">化妆品策划公?/a></li> </ul> <div class="footclear"></div> <div class="foottitle"> <h2 style="padding-bottom:4px;">友情链接</h2> <ul class="indexservicelist" style="font-size:0.8em;color:#f0f0f0;line-height:1.5em;"> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw" title="品牌设计公司">品牌设计公司</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw" title="品牌{划公司">品牌{划公司</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/Store/Store_design.html">专卖店设计公?/a></li> <li><a href="http://www.10soo.com">矛_庄网站制?/a></li> <li><a href="http://www.wjyh.com">办公用品采购</a></li> <li><a href="http://www.cn12365.org">防伪码查?/a></li> <li><a href="http://www.tb888.net/">商业l合体设?/a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/Cosmetic/Cosmetic.html">化妆品设?/a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw" title="品牌设计公司">品牌设计公司</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw">全案{划公司</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/CaseClass121.html">包装设计公司</a></li> <li><a href="http://www.shinerayad.com" title="品牌设计公司">品牌设计</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw" title="上v设计公司">上v设计公司</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/CaseClass121.html" title="食品包装设计公司">食品包装设计</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="col-s-12 col-5"> <div class="indexabout"> <div class="title"> <h3>M的观?/h3> <a href="http://www.ejgrpt.tw/CaseClass.html">more></a> <div class="clear"></div> </div> <div class="content"> <ul class="indexcustlist"> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_381.html" target="_blank">初创品牌如何与众不同</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_526.html" target="_blank" title="商标设计对企业的作用">商标设计对企业的作用</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_448.html" target="_blank" title="全球十大化妆品品?>全球十大化妆品品?/a> </li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_395.html" target="_blank">大米农品的品牌战略规划</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_418.html" target="_blank">如何做品牌策划?</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_77.html" target="_blank" title="店面设计注意事项">专卖店店面设计注意事?/a> </li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_75.html" target="_blank" title="让包装成为品牌第一媒体">让包装成为品牌第一媒体</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_146.html" target="_blank" title="普洱茶创新包装设计与O2O营销传播">普洱茶创新包装设计与O2O营销传播</a> </li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_143.html" target="_blank" title="食食用a品牌{划创新">食用油品牌策划创?/a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_142.html" target="_blank" title="包装设计是获得包装陈列效?>包装设计是获得包装陈列效?/a> </li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_250.html" target="_blank" title="饮品牌正确的运作经?>饮品牌正确的运作经?/a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_296.html" target="_blank" title="蜂蜜品牌{划">蜂蜜品牌{划</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_297.html" target="_blank" title="杀虫剂品牌{划与包装设?>杀虫剂品牌{划与包装设?/a> </li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/Case207.html" target="_blank" title="中医ȝ品牌全案{划">中医ȝ品牌全案{划</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_380.html" target="_blank" title="大农业模式如何做好品牌策?>大农业模式如何做好品牌策?/a> </li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_489.html" target="_blank" title="如何选择营销{划公司">如何选择营销{划公司</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/News_597.html" target="_blank" title="饮q锁品牌">饮q锁品牌排名</a> </li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/Restaurant/Restaurant.html" target="_blank" title="饮品牌{划公司">饮品牌{划公司</a> </li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/logo.html" target="_blank" title="logo设计公司">logo设计公司</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/Lighting/Lighting.html" target="_blank" title="灯具品牌设计">灯具品牌设计\logo设计</a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="allline" style="padding-top:15px;padding-bottom:15px;background-color:#333333;color:#999999;"> <div class="container"> <div class="anniu" style="display: none"> <ul> <li><a href="tel:400-188-1268">电话咨询<p></p></a></li> <a href="tel:400-188-1268"> </a> <li><a href="tel:400-188-1268"></a><a href="http://p.qiao.baidu.com/cps2/chatIndex?reqParam=%7B%22from%22%3A0%2C%22sid%22%3A%22-100%22%2C%22tid%22%3A%22-1%22%2C%22ttype%22%3A1%2C%22siteId%22%3A%223386%22%2C%22userId%22%3A%22774367%22%7D">U上咨询 <p></p></a></li> <a href="http://p.qiao.baidu.com/cps2/chatIndex?reqParam=%7B%22from%22%3A0%2C%22sid%22%3A%22-100%22%2C%22tid%22%3A%22-1%22%2C%22ttype%22%3A1%2C%22siteId%22%3A%223386%22%2C%22userId%22%3A%22774367%22%7D"> </a></ul> <a href="http://p.qiao.baidu.com/cps2/chatIndex?reqParam=%7B%22from%22%3A0%2C%22sid%22%3A%22-100%22%2C%22tid%22%3A%22-1%22%2C%22ttype%22%3A1%2C%22siteId%22%3A%223386%22%2C%22userId%22%3A%22774367%22%7D"> </a></div> <a href="http://p.qiao.baidu.com/cps2/chatIndex?reqParam=%7B%22from%22%3A0%2C%22sid%22%3A%22-100%22%2C%22tid%22%3A%22-1%22%2C%22ttype%22%3A1%2C%22siteId%22%3A%223386%22%2C%22userId%22%3A%22774367%22%7D"> </a> <div class="col-s-12 col-4"><a href="http://p.qiao.baidu.com/cps2/chatIndex?reqParam=%7B%22from%22%3A0%2C%22sid%22%3A%22-100%22%2C%22tid%22%3A%22-1%22%2C%22ttype%22%3A1%2C%22siteId%22%3A%223386%22%2C%22userId%22%3A%22774367%22%7D"> </a> <div class="padleft10"><a href="http://p.qiao.baidu.com/cps2/chatIndex?reqParam=%7B%22from%22%3A0%2C%22sid%22%3A%22-100%22%2C%22tid%22%3A%22-1%22%2C%22ttype%22%3A1%2C%22siteId%22%3A%223386%22%2C%22userId%22%3A%22774367%22%7D"> </a><a href="http://www.ejgrpt.tw"><img src="http://www.ejgrpt.tw/images/logo01.png" alt="品牌{划"></a> </div> </div> <div class="col-s-12 col-8 bottomrights"> <div class="padleft10"> All Rights Reserved. © 2004-2018上vMq告传播有限公司Q简U美御品牌策划).沪ICP?8103102?br> 本站资料版权所有,以Q何Ş式的侉|行ؓQ美御将保留q究法律责Q的权利?a href="http://www.ejgrpt.tw/sitemap.xml" class="Lili1" style="color:#888888;">Sitemap</a><br> <li class="foot-left6-A" style="line-height: inherit;"> M-上v专业的品牌策划公司,营销{划公司、品牌咨询公司、品牌设计公?br> </li> </div> </div> </div> </div> <!--脚 --> <!--<div id="foot-kk"> <div id="foot-bk"> <div id="foot-left1"> <ul><h4>关于MAbout Us</h4> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw" class="Lili1" title="M首页">M首页</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/About.html" class="Lili1" title="M介绍">M介绍</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/Brand.html" class="Lili1" title="M服务">M服务</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/BrandClass.html" class="Lili1" title="M案例">M案例</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/NewClass1.html" class="Lili1" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/sitemap.xml" class="Lili1" title="Sitemap">Sitemap</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/sitemap.html" class="Lili1" title="|站地图">|站地图</a></li> <script src="http://s13.#/stat.php?id=3352145&web_id=3352145&show=pic" language="JavaScript"></script> </ul> </div> <div id="foot-left2"> <ul><h4>服务分类Services</h4> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/BrandClass101.html" class="Lili1" title="品牌实战{划">品牌实战{划</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/logo.html" class="Lili1" title="LOGO商标设计">LOGO商标设计</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/BrandClass111.html" class="Lili1" title="品牌VI设计">品牌VI设计</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/BrandClass121.html" class="Lili1" title="包装设计">包装设计</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/BrandClass131.html" class="Lili1" title="专卖店设?>专卖店设?/a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/BrandClass151.html" class="Lili1" title="|站设计">|站设计</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/BrandClass141.html" class="Lili1" title="宣传册设?>宣传册设?/a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/Packaging/Packaging_design.html" class="Lili1" title="化妆品设?>化妆品设?/a> </li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/Video.html" class="Lili1" title="企业宣传?>企业宣传?/a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/old/photo.html" class="Lili1" title="q告摄媄">q告摄媄</a></li> </ul> </div> <div id="foot-left7"> <div id="foot-left7-a">行业分类Industries</div> <ul> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/BrandClass201.html" class="Lili1" title="容服饰包">容/服饰/包</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/BrandClass211.html" class="Lili1" title="食品饮快消">食品/饮/快消</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/BrandClass221.html" class="Lili1" title="q输物流服务">q输/物流/服务</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/BrandClass231.html" class="Lili1" title="金融C家居">金融/C/家居</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/BrandClass241.html" class="Lili1" title="能源化工刉?>能源/化工/刉?/a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/BrandClass251.html" class="Lili1" title="教育媒体咨询">教育/媒体/咨询</a></li> <li><a href="http://www.ejgrpt.tw/BrandClass261.html" class="Lili1" title="ȝ建材贸易">ȝ/建材/贸易</a></li> </ul> </div> <div id="foot-left5"> <ul><h5>联系我们/Contact Us</h5> <li>全国l一业务咨询电话Q?span class="tel400">400-188-1268</span></li> <li>企业邮箱Q?a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="167b6f567b64796f777a387578">my@mroyal.cn</a></li> <li>企业招聘Q?a href="/cdn-cgi/l/email-protection" class="__cf_email__" data-cfemail="cba1a4a98ba6b9a4b2aaa7e5a8a5">job@mroyal.cn </a></li> <li class="foot-title2">M上v</li> </ul> </div> <div id="foot-left6"> <ul> <h4>Ud工具/</h4> <li><img src="index/weixin.jpg" alt="MROYAL" width="160" height="190"></li> </ul> </div> </div> </div>--> <script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3F31ca0ca71184bbdb3de7b20a51e88e90' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <a href="http://www.ejgrpt.tw/"><span class="STYLE1">㽭н5</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>